Syndion. Doen we samen.

Maatje voor de zaterdag

Syndion. Doen we samen.

De Zes Molens te Hoornaar zoekt:

Maatje

Lijkt het je leuk om je zaterdag eens anders in te vullen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
 

Locatie-omschrijving:
De Zes Molens is een samenwerkingsproject met De Lange Wei. Ze zijn op hetzelfde terrein actief en we proberen elkaar zoveel mogelijk positief te ondersteunen. Zo doet De Lange Wei de nachtopvolging waardoor de begeleiding van Syndion voornamelijk bestaat uit ochtend- of avonddiensten. Iedere begeleider heeft taken in een team, zoals bijhouden van de kas e.d. De cliënten woonachtig op locatie De Zes Molens  hebben een verstandelijke of een lichamelijke beperking en er zijn cliënten met een autisme spectrum stoornis. Overdag gaan sommige cliënten naar een dagactiviteitencentrum.

Vraag:
Voor een 64-jarige vrouw zoeken we een gezellige vrijwilliger om samen activiteiten te ondernemen. Bijv. naar een winkelcentrum, museumbezoek, een markt, tuincentrum, etc. De vrouw houdt van gezelligheid en wil gestimuleerd worden om er lekker op uit te gaan. Het is belangrijk om een luisterend oor te bieden en samen activiteiten te bedenken.

Werkzaamheden:
De vrijwilliger bezoekt de vrouw 1 of 2 keer per maand op zaterdag om samen leuke te dingen te gaan ondernemen. De vrouw heeft een rollator en het is belangrijk dat de vrijwilliger een auto heeft waar de rollator in vervoert kan worden.

Werkdagen en tijden:
1 a 2 keer per maand op zaterdag.

Jouw kwaliteiten:
Je bent een gezellige vrouw van middelbare leeftijd in het bezit van een auto.

Onze organisatie

De missie
Syndion biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning aan volwassenen en kinderen, kleinschalig en middenin de samenleving. Syndion is een waardegedreven organisatie waarin de mogelijkheden van de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwanten en medewerkers centraal staan.

Kernwaarden; Zeggenschap. Verbindend. Maatwerk, met lef!
Zeggenschap staat bij Syndion hoog in het vaandel. We zoeken professionals met lef, die creatief durven zoeken naar oplossingen. We gaan met elkaar en met onze klanten om vanuit de visie van hostmanship; menselijke dienstverlening vanuit het perspectief van de klant. Deze filosofie kenmerkt zich door de combinatie van gastvrijheid, empathie en deskundigheid.

Voor wat, hoort wat:
Dat vrijwilligerswerk onverplicht en onbetaald is, betekent niet dat er geen waardering tegenover dient te staan. Syndion vindt het belangrijk haar vrijwilligers te waarderen voor hun inzet, om hiermee de vrijwilligers te motiveren en te binden aan de organisatie. Waardering bestaat niet alleen uit een vergoeding  en het geven van attenties, zoals een kerstpakket, maar ook uit scholing, zodat de vrijwilliger zich kan ontwikkelen, en het betrekken van de vrijwilligers bij Syndion door het bieden van informatie en zeggenschap.

Syndion. Doen we samen. Met jou?
Spreekt  deze vrijwilligersvacature je aan? Wij horen graag wat je wensen en mogelijkheden zijn, op telefoonnummer 06 24752270 of via de mail: b.vanderzouwen@syndion.nl

Syndion hanteert de procedure dat nieuwe vrijwilligers bij aanstelling een Verklaring Omtrent het Gedrag dienen te overleggen (Je krijgt bij aanmelding van ons een link toegestuurd om een gratis VOG aan te vragen)

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.