Syndion. Doen we samen.

Extra paar handen voor de zaterdag!

Syndion. Doen we samen.

De zaterdagbesteding in Leerdam zoekt:

Extra paar handen!

  • Ben je minimaal 15 jaar en wil je graag met kinderen werken?

  • Ben je met regelmaat op zaterdag beschikbaar?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
 

Locatie-omschrijving:
Bij de zaterdagbesteding in Leerdam wordt aan kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 – 18 jaar met een verstandelijke beperking een recreatieve dagbesteding geboden. De kinderen worden gebracht en opgehaald door hun ouders. Er wordt gewerkt in twee groepen, waarvan 1 groep jongere kinderen in combinatie met kinderen die meer verzorging nodig hebben en een groep met tieners. Binnen de groepen is er wel verschil in niveau en interesses waar je op in moet kunnen spelen. Voor de activiteiten die er gedaan worden, wordt er gewerkt met thema’s die per maand volgens een rooster voorbereid worden.

Werkzaamheden:
De vrijwilliger ondersteunt de begeleiders tijdens de activiteiten gedurende de dag. Er is veel ruimte om te leren tijdens je vrijwilligerswerk.

Werkdagen en tijden:
De zaterdagbesteding is iedere zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur geopend. We verwachten van vrijwilligers dat ze minimaal twee zaterdagen per maand van 11.00 tot 15.00 uur aanwezig kunnen zijn. Natuurlijk is meer altijd een optie, bijvoorbeeld de gehele dag of iedere zaterdag.  We gaan graag met je in overleg om naar je mogelijkheden te kijken!

Jouw kwaliteiten:
Je bent enthousiast en vindt het leuk om met kinderen om te gaan.

Onze organisatie

De missie
Syndion biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning aan volwassenen en kinderen, kleinschalig en middenin de samenleving. Syndion is een waardegedreven organisatie waarin de mogelijkheden van de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwanten en medewerkers centraal staan.

Kernwaarden; Zeggenschap. Verbindend. Maatwerk, met lef!
Zeggenschap staat bij Syndion hoog in het vaandel. We zoeken professionals met lef, die creatief durven zoeken naar oplossingen. We gaan met elkaar en met onze klanten om vanuit de visie van hostmanship; menselijke dienstverlening vanuit het perspectief van de klant. Deze filosofie kenmerkt zich door de combinatie van gastvrijheid, empathie en deskundigheid.

Voor wat, hoort wat:
Dat vrijwilligerswerk onverplicht en onbetaald is, betekent niet dat er geen waardering tegenover dient te staan. Syndion vindt het belangrijk haar vrijwilligers te waarderen voor hun inzet, om hiermee de vrijwilligers te motiveren en te binden aan de organisatie. Waardering bestaat niet alleen uit een vergoeding  en het geven van attenties, zoals een kerstpakket, maar ook uit scholing, zodat de vrijwilliger zich kan ontwikkelen, en het betrekken van de vrijwilligers bij Syndion door het bieden van informatie en zeggenschap.

Syndion. Doen we samen. Met jou?
Spreekt  deze vrijwilligersvacature je aan? Wij horen graag wat je wensen en mogelijkheden zijn, op telefoonnummer 06 24752270 of via de mail: b.vanderzouwen@syndion.nl

Syndion hanteert de procedure dat nieuwe vrijwilligers bij aanstelling een Verklaring Omtrent het Gedrag dienen te overleggen (De kosten hiervoor worden door ons aan je vergoed.)

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.