Syndion. Doen we samen.

Stage

Syndion vindt leren en ontwikkelen van groot belang, zowel voor onze clienten, als voor onze medewerkers. Je hebt bij ons dan ook volop mogelijkheden om aan je ontwikkeling te werken. Natuurlijk bieden we daarom ook plaats aan leerlingen die een beroepsopleiding volgen en die stage willen lopen bij Syndion.

Syndion is een door SBB erkend leerbedrijf. Dat betekent dat we formeel bevoegd zijn om studenten te helpen met hun opleiding. Door je stage bij Syndion groeit je vakkennis en doe je waardevolle praktijkervaring op voor je toekomstige beroep.

Ben je geïnteresseerd in een stage bij Syndion en lijkt het je leuk om met onze doelgroep te werken? Kijk dan eens rond op onze website. Syndion werkt vanuit de visie dat onze cliënten zoveel mogelijk zelf keuzes maken voor hun ondersteuning. Onze visie is kort samengevat in de kernwaarden: Zeggenschap. Verbindend. Maatwerk met lef! Zijn deze visie en kernwaarden op jouw lijf geschreven? Zoek dan op www.stagemarkt.nl naar jouw stageplek bij Syndion. Je vindt er al onze erkende locaties, waar je kunt zien welke locatie het beste past bij de doelen die je vanuit je opleiding wilt bereiken. Het kan zijn dat niet altijd het complete overzicht van beschikbare stages vermeld staat, neem dan ook, wanneer je twijfelt, contact op met de locatie van jouw keuze om te bespreken of er een stageplaats beschikbaar is.

Heb je iets gevonden dat je aanspreekt? Stuur deze locatie dan een mail met cv en motivatie waarom je je graag voor die locatie wilt inzetten. Medewerkers van de locatie kijken of jouw opleiding en motivatie aansluiten bij de doelgroep.

Syndion biedt verschillende soorten stages:

  • Reguliere stage op MBO niveau: bijvoorbeeld MMZ niveau 3 en 4 en personeels,- of administratieve en communicatieve opleidingen
  • Reguliere stage op HBO niveau: bijvoorbeeld Social Work
  • Afstudeeronderzoeken: beperkt hebben we ook plaats voor specifieke afstudeeronderzoeken vanuit Bachelor of Master opleidingen. Neem in dat geval contact op met opleidingen@syndion.nl

Eens in de twee jaar starten we met een BBL traject. Als we hiervoor ruimte hebben, zullen we daar via onze reguliere vacatures aandacht voor vragen.

We hebben tevens ruimte voor maatschappelijke stage van leerlingen in het voorgezet onderwijs. Hierbij hanteren we over het algemeen wel een leeftijdsgrens van minimaal 16 jaar. Ook bij deze stages verwijzen we je graag naar www.stagemarkt.nl om te bekijken naar welke locatie je voorkeur uitgaat.
Maatschappelijke stages hebben geen stagevergoeding. Voor de overige stages geldt dat (als ze voldoen aan bepaalde criteria), er een stagevergoeding is, volgens de cao gehandicaptenzorg. Voor alle stages geldt dat je onder de aansprakelijkheidsverzekering van Syndion valt, op het moment dat je voor ons werkt.
Neem voor algemene vragen over stage lopen bij Syndion contact op met onze afdeling opleidingen, via opleidingen@syndion.nl

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.