Syndion. Doen we samen.

Gezinshuis starten

Soms moeten ouders door omstandigheden besluiten dat zij hun kind elders laten wonen. Dat is een ingrijpende beslissing. Syndion heeft voor volwassenen en kinderen met een beperking speciale gezinshuizen. Een gezinshuis is een woonvorm waarbij getrouwde, samenwonende of alleenstaande mensen één of meerdere kinderen of volwassenen met een beperking in hun gezin opnemen. Een gezinssituatie biedt de cliënt veel stabiliteit. De client lift als het ware mee op de sociale contacten van het gezinshuis. Als gezinshuis krijg je begeleiding van Syndion.

Uw gezin als gezinshuis?

Syndion zoekt regelmatig nieuwe gezinshuizen. Zorg dragen voor een kind van een ander is een grote verantwoordelijkheid. Daarom kijken we uitvoerig naar ervaring, opleiding en wensen van belangstellenden. Als er een kind met een beperking in je gezin komt wonen, heeft dat invloed op je hele gezin. Een kind een thuis bieden is heel waardevol, maar soms ook moeilijk te combineren met je bestaande leven en andere gezinsleden. We besteden dan ook veel aandacht aan het maken van een goede 'match'. Het kind en het gezin moeten goed bij elkaar passen.

Wat biedt Syndion een gezinshuis?

Gezinshuisouders sluiten een overeenkomst met Syndion. Een van de ouders komt als begeleider in dienst. De salariëring is volgens de CAO Gehandicaptenzorg, FWG 3.0. Syndion biedt ondersteuning en begeleiding aan het gezinshuis, onder andere door evaluatiegesprekken, uitwisseling met andere gezinshuizen en advisering door een gedragskundige.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over de mogelijkheden om een gezinshuis te worden? Neem dan contact op met Henriette van de Pijl, clustermanager bij Syndion. Haar telefoonnummer is 0183 – 791212 en haar emailadres is h.vanderpijl@syndion.nl.

Voor het bekijken van de bestaande vacatures en aanmelding als gezinshuis klik je hier.

Syndion zoekt ook doorlopend naar logeergezinnen. Dit is een vrijwillige functie waarbij je een vaste logeerplek biedt aan een kind, en daarmee waardevol ondersteunt in het gezinsleven van een kind met een beperking. Klik hier voor meer informatie.

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.