Syndion. Doen we samen.

Locatieraden

Syndion is in 2016 gestart met een nieuwe vorm van medezeggenschap: de Locatieraad. Dit is een cliëntenraad die verbonden is aan de locatie waar de cliënt woont of werkt. In de Locatieraad wordt gesproken over onderwerpen die voor alle cliënten van de locatie belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over de dagelijkse maaltijden, huisregels of de brandveiligheid. Zoveel mogelijk zijn de cliënten zelf actief in de Locatieraad. Zij krijgen ondersteuning van een coach. Als op de locatie geen volwassen cliënten wonen of als de cliënten door hun beperking niet mee kunnen doen, kunnen ouders en/of vertegenwoordigers deel uitmaken van de Locatieraad.

 

Naast de Locatieraad wordt er op de locaties regelmatig informeel cliëntenoverleg gehouden.