Syndion. Doen we samen.

Centrale Cliëntenraad

In de CCR zitten zowel cliënten als ouders/vertegenwoordigers van cliënten. In de CCR worden onderwerpen besproken die voor alle cliënten van Syndion van belang zijn. De CCR overlegt 8 – 9 keer per jaar met de bestuurder van Syndion over diverse onderwerpen. Een keer per jaar heeft de CCR overleg met de Raad van Toezicht.

De leden van de CCR worden gekozen. Als de CCR op zoek is naar nieuwe leden worden cliënten en verwanten hierover geïnformeerd. Wil je meer informatie hierover? Neem dan contact op met de CCR.

Contact met de CCR: CCR Syndion, Postbus 3012, 4200EA Gorinchem, tel. 0183-651150, ccr@syndion.nl.

Leden van de CCR:
Mary-Ann van der Netten van Stigt  (voorzitter)
Hans Kunstman (vice-voorzitter)
Erik van der Eijk
Neville Kean
Adriana de Graaf
Dirk van den Hoek
Rob Oremans 
Rob de Groot 

 We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.