Zeggenschap. Verbindend. Maatwerk met lef!

Centrale Cliëntenraad

In de CCR zitten zowel cliënten als ouders/vertegenwoordigers van cliënten. In de CCR worden onderwerpen besproken die voor alle cliënten van Syndion van belang zijn. De CCR overlegt 8 – 9 keer per jaar met de bestuurder van Syndion over diverse onderwerpen. Een keer per jaar heeft de CCR overleg met de Raad van Toezicht.

De leden van de CCR worden gekozen. Als er verkiezingen komen worden cliënten hierover geïnformeerd.

Contact met de CCR: CCR Syndion, Postbus 3012, 4200EA Gorinchem, tel. 0183-651150, ccr@syndion.nl.

Leden van de CCR:
Andries Lever
Carolien Verdonk – de Groot
Dick den Hartog
Henriëtte d'Olivat
Iwan de Jong
Jozé Kars – Mullenders
Marcel Koot
Rina van den Heuvel (voorzitter)
Tanja van den Heuvel