Baanvak

Baanvak ondersteunt mensen met een arbeidshandicap of structurele functie beperking (SFB) bij het zoeken en het behouden van een passende baan. Regulier en betaald werk leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven zoals meer onafhankelijkheid, een beter zelfbeeld en een groter sociaal netwerk.

Doelgroep

Personen met een Wajong-uitkering /Verstandelijk gehandicapt:
De jobcoaches van Baanvak hebben vanuit hun werkverleden bij Syndion veel ervaring opgedaan en ruime expertise verkregen wat betreft de ondersteuning en de coaching van mensen met een verstandelijke handicap. Vanaf de intake tot aan de persoonlijke ondersteuning op de werkplek blijft de cliënt en zijn hulpvraag centraal staan. Meer deskundigheid bij de jobcoaches wordt verkregen door geregeld deel te nemen aan workshops, cursussen en congressen.

Lichamelijk gehandicapt:
Hierbij denken we ook aan mensen met een visuele of auditieve handicap en mensen die rolstoelgebonden zijn of halfzijdig verlamd. Specifieke hulpvragen die deze doelgroep met zich mee brengt worden in samenwerking met deskundigen zoals fysiotherapeut of ergotherapeut besproken en begeleid tot een passende oplossing. Wanneer deze niet afdoende blijkt kan een externe deskundige geconsulteerd worden.

Niet Aangeboren Hersenletsel:
De ondersteuning en coaching door de jobcoach van deze doelgroep heeft zich de afgelopen 5 jaar verder kunnen ontwikkelen door het opdoen van ervaring en door het volgen van bijscholingstrajecten vanuit Axon leertrajecten.

Specifiek voor veel cliënten van deze doelgroep is het blijven herhalen van vaardigheden tot die zijn ‘ingesleten’. Daarnaast wordt zorgvuldig het eigen proces van de cliënt gevolgd.

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS):
Mede vanuit de ervaring die opgedaan is bij Syndion hebben jobcoaches van Baanvak veel expertise in het ondersteunen van deze doelgroep en het in kaart brengen van de wijze waarop hun vaardigheden op een juiste manier kunnen worden ingezet. Meer deskundigheid op het gebied van ASS wordt verkregen door het volgen van diverse cursussen vanuit de eigen organisatie als ook extern

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.