Baanvak

Baanvak ondersteunt mensen met een arbeidshandicap of structurele functie beperking (SFB) bij het zoeken en het behouden van een passende baan. Regulier en betaald werk leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven zoals meer onafhankelijkheid, een beter zelfbeeld en een groter sociaal netwerk.

Baanvak

Baanvak ondersteunt mensen met een arbeidshandicap of structurele functie beperking (SFB) bij het zoeken en het behouden van een passende baan. Regulier en betaald werk leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven zoals meer onafhankelijkheid, een beter zelfbeeld en een groter sociaal netwerk. De jobcoaches van Baanvak werken langs het Begeleid Werken instrument om integratie en emancipatie op de reguliere arbeidsmarkt te bewerkstelligen.

Onderscheid met andere organisaties

Baanvak is een stichting zonder winstoogmerk en werkzaam in gebied tussen Tiel, Utrecht, Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem, Leerdam en Zaltbommel. Baanvak is een zelfstandige organisatie die zeer nauw samenwerkt met Syndion, een middelgrote organisatie die zorg- en dienstverlening biedt aan mensen met een handicap in dezelfde regio. Waar nodig kan, in een traject naar werk een beroep gedaan worden op één van de vele werkprojecten van Syndion of kan een gespecialiseerde (gedrags)deskundigheid geconsulteerd worden. Kennis, deskundigheid en ervaring liggen vooral op het gebied van arbeidsintegratie van de Wajong doelgroep. Maar ook andere uitkeringsdoelgroepen kunnen een beroep doen op Baanvak – Syndion. Baanvak werkt met het “Begeleid Werken” instrument om de integratie en emancipatie van mensen met een arbeidshandicap op de open arbeidsmarkt te vergroten. Een gemiddeld (voor)traject bestaat uit een kennismakingsgesprek – intake en assessement zoals arbeidsinteressetesten, oriëntatie op de arbeidsmarkt en stages. Dit geeft als resultaat dat in kaart wordt gebracht welke ondersteuningsvragen en begeleidingsvoorwaarden aan de orde zijn. Hierbij wordt intensieve ondersteuning op maat en coaching gegeven door de jobcoach die het gehele traject begeleidt, ook op de werkplek. Als een dergelijk traject een arbeidsovereenkomst als resultaat heeft opgeleverd wordt een advies uitgebracht op welke manier en in welke mate persoonlijke ondersteuning en coaching wenselijk is om duurzaamheid te kunnen realiseren.

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 1 (zie contactgegevens)
Oprichtingsjaar: 1998
Samenwerking met: UWV, Verzekeraar, WSW / WIW
Soort organisatie: Zelfstandige organisatie

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.