Syndion. Doen we samen.

Vereniging Samen Leven

In 2015 heeft de overheid grote veranderingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving en financiering van de gehandicaptenzorg. Dit heeft gevolgen voor de dienstverlening aan cliënten. Gelijktijdig verwacht de overheid dat iedereen, ook bedrijven, een bijdrage levert aan de participatiesamenleving.

Met deze feiten in het achterhoofd is begin 2016 Vereniging Samen Leven opgericht. Onze missie is het bevorderen van de participatie én de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Samen Leven zet zich in om activiteiten die volgens de nieuwe zorgwetten niet (meer) mogelijk zijn, wél mogelijk te maken. Dit doen we samen met onze leden. Dat zijn bedrijven en organisaties uit het werkgebied van Syndion, die zich uit maatschappelijke betrokkenheid willen inzetten voor mensen met een beperking. Samen Leven werft daarnaast vrijwilligers onder de medewerkers van bedrijven om activiteiten mogelijk te maken.

Vereniging Samen Leven is er voor alle cliënten van Syndion. Alle projecten worden (zo veel mogelijk) voor, door en met  cliënten uitgevoerd. De vereniging is de schakel tussen bedrijven en Syndion en zorgt ervoor dat projecten uitgevoerd kunnen worden.

Lees HIER meer over Vereniging Samen Leven.

Contact met Samen Leven: Verenigingsmanager Erica van Engel, e.vanengel@samenleven.nl, tel. 06-126 821 00.