Syndion. Doen we samen.

Project aanvragen

Projectfinanciering aanvragen

Samen voor Syndion zet zich in om de kwaliteit van leven en de participatie van cliënten van Syndion te bevorderen.  Dit doen we door het financieel, materieel of immaterieel ondersteunen van projecten die worden aangedragen door cliënten, verwanten of begeleiders Samen voor Syndion financiert echter niet alles. Een project moet aan een aantal criteria voldoen.

Criteria
1. Het initiatief draagt bij  aan onze doelstellingen:

a. verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een beperking.

b. bevorderen van de participatie van mensen met een beperking.

2. Er zijn geen andere mogelijkheden voor financiering
3. Het initiatief komt ten goede aan een individu of groep mensen met een beperking die cliënt is/zijn van Syndion.
4. Het initiatief is nog niet gestart.
5. Initiatieven die onderscheidend en vernieuwend zijn, hebben de voorkeur.

Het voldoen aan al deze criteria is geen garantie dat de aanvraag wordt gehonoreerd. Samen voor Syndion beschikt over een beperkt budget. Om die reden moet soms de keuze worden gemaakt om een project wat wel aan de criteria voldoet, toch niet te financieren.

Het voldoen aan al deze criteria is geen garantie dat de aanvraag wordt gehonoreerd. Samen voor Syndion beschikt over een beperkt budget. Om die reden moet soms de keuze worden gemaakt om een project wat wel aan de criteria voldoet, toch niet te financieren.

Procedure

Aanvragen worden schriftelijk ingediend, met het daarvoor ontwikkelde formulier. Aanvragen worden voorgelegd aan het bestuur. Zij komen eens per twee maanden bijeen. Binnen een termijn van 8 weken wordt besloten of de aanvraag wordt gehonoreerd.  De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Bij toekenning  dient de aanvrager akkoord te gaan met de volgende toekenningsvoorwaarden:

  • Het initiatief start binnen 6 maanden na de toekenning.
  • Bij langer lopende projecten wordt een tussentijdse rapportage opgesteld.
  • Aan het eind van het project vindt een schriftelijke, inhoudelijke en financiële verantwoording plaats.

 

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.