Syndion. Doen we samen.

Stichting Samen voor Syndion

Syndion biedt sinds 1967 uiteenlopende vormen van ondersteuning aan volwassenen en kinderen met een beperking, kleinschalig georganiseerd en midden in de samenleving.
In 2015 heeft de overheid grote veranderingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving en financiering van de gehandicaptenzorg. Dit heeft gevolgen voor de dienstverlening aan cliënten. Niet alle zaken die bij een goede kwaliteit van leven horen kunnen nog vanuit zorgbudgetten worden gefinancierd. Daarnaast werkt Syndion –ooit opgericht door ouderverenigingen- actief aan vermaatschappelijking van zorg. Zo gewoon mogelijk, kleinschalig en midden in de samenleving. Juist vanuit deze visie zijn er aanvullende vragen op de reguliere zorgverlening. Deze vragen zijn in te delen in drie pijlers: ontzorgen, ontmoeten en ontwikkelen. Een antwoord is soms te vinden in geld en soms in menskracht en/of materialen.

Syndion zoekt naar mogelijkheden om die zaken die volgens de nieuwe zorgwetten niet (meer) mogelijk zijn, toch mogelijk te maken. Vanuit het motto “Syndion. Doen we samen” vraagt Syndion particulieren en bedrijven uit haar werkgebied om hier een bijdrage aan te leveren. Ook familie en vrienden van cliënten kunnen (extra) ondersteuning bieden. Zo bouwt Syndion aan een netwerk van betrokken burgers en bedrijven en leveren we samen een bijdrage aan de participatiesamenleving.

Vanuit dit kader is per 2 oktober 2018 Stichting Samen voor Syndion opgericht. De missie van deze vriendenstichting is het bevorderen van de participatie en de kwaliteit van leven van cliënten van Syndion.

Doel
De Stichting Samen voor Syndion heeft als doel het verwerven, beheren en toedelen van financiële, materiële en immateriële ondersteuning voor projecten, activiteiten en middelen van cliënten van Stichting Syndion die niet via de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden. Binnen de stichting worden alle fondsenwervende activiteiten van Syndion onder gebracht. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door fondsenwerving via particulieren, bedrijven, fondsen, subsidies en nalatenschappen.

Bestuur
Stichting Samen voor Syndion bestaat enkel uit een bestuur.
Gert Krijgsman - voorzitter
Gerrit Dubbeldam - secretaris
Harry Vogelaar - penningmeester
Corry Dulos - algemeen bestuurslid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bekijk hier het beleidsplan 2018-2020

Projecten
Via cliënten en locaties van Syndion zijn er aanvragen voor projecten binnengekomen. Het bestuur beoordeelt deze aanvragen.
In december is er een kerstboom geplaatst op onze locatie in Beneden Leeuwen.
Voor een aantal projecten van NL Doet op 15 en 16 maart as. heeft Samen voor Syndion een financiële bijdrage geleverd.

Contact
Stichting Samen voor Syndion
Stadhuisplein 4
4205 AX Gorinchem
Telefoon: 0183-791116
info@samenvoorsyndion.nl

KvK: 72742607
Fiscaal nummer: 859220229
IBAN: NL15RABO 0336095376

 

 

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.