Syndion. Doen we samen.

Privacy

Jouw persoonsgegevens bij Syndion
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou. Zorggegevens of informatie van de Belastingdienst, bijvoorbeeld. Zowel cliënten als medewerkers delen persoongegevens met ons. We lichten je toe hoe we daar zorgvuldig mee omgaan.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
Voor cliënten en medewerkers geldt dat we bepaalde persoonsgegevens nodig hebben. We kunnen alleen verantwoorde ondersteuning of passende contracten bieden, als we je goed kennen.

Met persoonsgegevens kunnen we:

-       Onze zorgovereenkomst of arbeidsovereenkomst op maat maken

-       Risico's verkleinen – we zijn mede verantwoordelijk voor jouw veiligheid van;

-       Ons houden aan de wet.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?
We bewaren persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zolang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren.

Met wie delen we je persoonsgegevens?
We delen je gegevens alleen met anderen als er een goede reden of verplichting voor is. We doen dat nooit zonder jouw toestemming. Als een andere partij gegevens nodig heeft, dan vragen we je om toestemming via ondertekening van een zorg- of arbeidsovereenkomst of individueel per cliënt of medewerker.Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens, en daar houden we ons natuurlijk aan.
Hieronder zie je met wie we gegevens kunnen delen:

Cliëntgegevens

-       Andere zorginstellingen

-       Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

-       Gemeenten

-       Zorgkantoren

-       Onderaannemers zoals zorgboederijen

-       ICT bedrijven die onze digitale systemen beheren

Medewerkergegevens

-       Pensioenfondsen

-       UWV

-       Arboarts

-       ICT bedrijven die onze digitale systemen beheren

-       Belastingdienst

Visie op privacy
Bij Syndion gaan we zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We verwerken alleen noodzakelijke gegevens. Zo min mogelijk personen hebben toegang tot deze persoonsgegevens, en ze worden zo kort mogelijk bewaard.

Vragen over privacy?
Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming Dorret Goedel via:d.goedel@syndion.nl

 

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.