Syndion. Doen we samen.

Over Syndion

Syndion is er voor mensen – jong en oud - met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. We ondersteunen hen zó, dat zij kunnen opgroeien, leren, wonen en werken op een manier die zij zelf prettig vinden. Vanuit hun wensen en mogelijkheden. We voelen ons verantwoordelijk voor de manier waarop we dat werk doen. Vanuit onze missie en visie bepalen drie kernwaarden de inhoud van ons werk:

Zeggenschap. Verbindend. Maatwerk met lef!

Syndion bestaat al sinds 1967. De basis van de organisatie werd gelegd door ouders. Zij startten de eerste woonlocatie in Dordrecht en een dagverblijf en kinderdagcentrum  in Gorinchem. Ouders spelen binnen Syndion nog altijd een belangrijke rol.

De visie:

Cliënt, verwant en begeleider vormen de belangrijkste eenheid voor Syndion. De totale organisatie is erop gericht deze eenheid optimaal te ondersteunen. We zijn binnen en buiten de organisatie blijvend in dialoog. Samen zijn we in beweging om continu te verbeteren en te ontwikkelen.

De missie:

Syndion biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning aan volwassenen en kinderen met een beperking, kleinschalig georganiseerd en midden in de samenleving. Syndion is een waarde gedreven organisatie waarin de mogelijkheden van de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwanten en medewerkers centraal staan.

De kernwaarden:

ZeggenschapJouw leven bepaal je voor een groot deel zelf. Daar zetten wij ons maximaal voor in. Het is onze taak jou te helpen bij jouw keuzes en deze waar te maken. Dat betekent niet dat alles kan en mag, of dat alles lukt. Maar samen met jou en je naaste verwanten gaan we op weg. Je kunt altijd op ons rekenen, ook als het een keer tegenzit. Wij zijn er, voor jou.

Verbindend: Wij staan midden in de samenleving. Daardoor kunnen we jou helpen je eigen weg te vinden. Zodat jij je thuis voelt bij je medebewoners, in je buurt of op je werk. Familie, vrienden, buren en collega’s, zij geven allemaal extra kleur aan je leven. Samen leven doe je met elkaar.

Maatwerk met lef: Het bieden van zorg en ondersteuning is maatwerk. Iedereen heeft tenslotte zijn eigen wensen en behoeften. Die botsen soms met de regels, met wat standaard kan of mag. Wij zien dat als een uitdaging. Dat leidt vaak tot creatieve, maar altijd verantwoorde, oplossingen. 

Het werkgebied:

Het werkgebied van Syndion omvat de Drechtsteden, de Alblasserwaard, het Rivierengebied en het Land van Heusden en Altena. De plaatsen op de kaart hiernaast geven een overzicht van het werkgebied. Locaties van Syndion zijn ook in andere plaatsen aanwezig die niet op de kaart staan. Daarnaast wordt aan cliënten ook ondersteuning of begeleiding in hun eigen huis gegeven.

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.