Zeggenschap. Verbindend. Maatwerk met lef!

Syndion in getallen

Syndion telt 1600 cliënten en 1200 medewerkers. Syndion heeft ongeveer 40 woonlocaties, 25 dagbestedingslocaties en enkele kinderdagcentra. Verder krijgen zo'n 500 cliënten ondersteuning thuis. De teams op de werkvloer dragen zelf verantwoordelijkheid in de ondersteuning van de cliënten. De teams worden aangestuurd door een van de clustermanagers van Syndion.

Vanuit het Servicecentrum van Syndion in Gorinchem werken ruim 100 personen, verdeeld over verschillende ondersteunende diensten ten behoeve van het primaire proces.

Syndion vindt het belangrijk dat medewerkers meedenken. Belangrijke beslissingen worden daarom voorgelegd aan de ondernemingsraad. Ook cliënten denken mee. Zij geven hun stem via een afvaardiging in de Centrale Cliëntenraad.