Syndion. Doen we samen.

Strategisch meerjarenbeleidsplan

Syndion toont lef!

Ook de komende jaren haalt Syndion alles uit de kast om kansenongelijkheid voor mensen met een beperking tegen te gaan. Mensen met een beperking hebben recht om zo gewoon mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Aan deze ‘vermaatschappelijking van de zorg’ blijft Syndion veel aandacht geven. De complexiteit van zorg neemt echter toe, er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt en de budgetten staan onder druk.

Hoe kunnen we de komende jaren zo dicht mogelijk bij onze waarden en identiteit blijven zonder onze budgetten te overvragen? Op deze vraag geeft Syndion een antwoord in haar strategisch meerjarenbeleidsplan 2021-2025: Met LEF de toekomst in.

Syndion blijft breed actief in de ondersteuning en zorg aan mensen met een beperking. De medewerkers binnen Syndion werken meer dan voorheen met digitale toepassingen. Ook wil Syndion zich verder ontwikkelen op het gebied van expertise en deskundigheid. Deze ambitieuze plannen heeft Syndion vertaald naar vier speerpunten:

  • De zorg blijft kleinschalig georganiseerd.
  • Syndion blijft breed actief, binnen de grenzen van onze kennis en kunde in de ondersteuning en zorg aan mensen met een beperking.
  • Syndion heeft in 2025 de volledige digitale transitie gerealiseerd.
  • In 2025 heeft Syndion voldoende geschoolde, vakbekwame én tevreden medewerkers.

De kernwaarden van Syndion, Zeggenschap. Verbindend. Maatwerk met lef, blijven loodrecht overeind staan. De kernwaarden Zeggenschap en Met lef! krijgen de komende beleidsperiode echter extra aandacht. Een vorm van strijdlust om zaken wat anders te doen dan gebruikelijk is al diep geworteld in de organisatie. Deze vorm van lef wil Syndion koesteren en aanmoedigen. Want de manier waarop Syndion de zorg aan mensen met een beperking vorm geeft, is tenslotte best uniek.

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.