Syndion. Doen we samen.

Raad van Toezicht

Syndion is een stichting met een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder van Syndion legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van Syndion.

Dit is de Raad van Toezicht:

Sjaak Kranendonk Voorzitter Raad van Toezicht
Paul Nijssen Raad van Toezicht
Marc Dijkstra Raad van Toezicht
Marieke van Summeren Raad van Toezicht
Ageeth Klaassen Raad van Toezicht

Toezichtsvisie
Syndion is er voor mensen – jong en oud - met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Zij worden zó ondersteund, dat zij kunnen opgroeien, leren, wonen en werken op een manier die zij zelf prettig vinden. Vanuit hun wensen en mogelijkheden. We voelen ons verantwoordelijk om dat te realiseren. Dat geldt voor alle medewerkers, de bestuurder, en voor de leden van de Raad van Toezicht vanuit onze rol bij Syndion. Hoe we dit doen als toezichthouders, hebben we in bijgaande toezichtsvisie uitgewerkt.


Contact met de Raad van Toezicht: Bestuurssecretariaat Syndion, Postbus 3012, 4200 EA Gorinchem, tel. 0183-791105, 
bestuurssecretariaat@syndion.nl

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.