Syndion. Doen we samen.

Raad van Toezicht

Syndion is een stichting met een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder van Syndion legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van Syndion.

Dit is de Raad van Toezicht:

Dhr. Klaas Tammes Voorzitter Raad van Toezicht
Mevr. Marjan Visser Raad van Toezicht
Mevr. Jeannet Schouten Raad van Toezicht
Dhr. Ruben Goedhart Raad van Toezicht
Mevr. Jeanette Schenk Raad van Toezicht
Dhr. Sjaak Kranendonk Raad van Toezicht

Contact met de Raad van Toezicht: Bestuurssecretariaat Syndion, Postbus 3012, 4200 EA Gorinchem, tel. 0183-791105, bestuurssecretariaat@syndion.nl