Syndion. Doen we samen.

Kwaliteitsrapport Syndion

Sinds 2017 werkt Syndion met het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. In het Kwaliteitsrapport 2017 laat Syndion zien wat de afspraken uit het kwaliteitskader betekenen voor de zorg die Syndion leverde in 2017. Daarin is niet alleen aandacht voor wat goed gaat, maar ook wat beter kan en hoe Syndion dit oppakt. Het rapport start met een samenvatting in eenvoudige taal. Lees hier.