Zeggenschap. Verbindend. Maatwerk met lef!

Cyclisch werken

Syndion heeft gekozen voor een cyclische werkwijze, op een eenduidige manier in heel de organisatie. Dit betekent dat de manier van werken binnen Syndion uniform is. Dit verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening en zorgt ervoor dat de methodische ondersteuning van iedere cliënt, op welke plek ook in de organisatie, op eenzelfde manier verloopt. Met de cliënten (en/of ouders/vertegenwoordigers) worden afspraken gemaakt over de doelen die hij of zij wil bereiken en hoe aan het bereiken van die doelen gewerkt wordt. De afspraken worden vastgelegd in een elektronisch dossier en volgens een vaste cyclus geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Deze methode is vrij recent van start gegaan en is medio 2017 voor de hele organisatie de standaard werkwijze.

Bekijk hiernaast onze introductiefilm over Cyclisch werken.