Syndion. Doen we samen.

Vraag van een cliënt aan Harry

Bestuurder Harry Vogelaar beantwoordt met regelmaat prangende vragen van cliënten. Nu de vraag van Ron van Steenis, die woont aan de Haarstraat en dagbesteding heeft bij GoedPunt.

'Waarom zitten begeleiders tegenwoordig soms vaker achter de computer en is dat nu echt nodig?'

Harry antwoordt:

Dag Ron,

Jouw vraag kan niet actueler. Dit jaar is een onderzoek verschenen naar de 'bureaucratie' en administratie in de langdurige zorg. Daar gaat jouw vraag over. Met bureaucratie bedoelen we alle tijd die niet rechtstreeks aan zorg besteed wordt. Er zijn veel zaken die moeten worden bijgehouden en geregeld. En dat doen we tegenwoordig bijna allemaal op de computer.

Nu moeten we wel een verschil maken als het gaat om wat er wordt bijgehouden. De verantwoording van zorgkosten is belangrijk. Maar nog veel belangrijker is alles wat wordt bijgehouden over de zorg en begeleiding zelf.
Om met dat eerste te beginnen; zorg wordt betaald vanuit een indicatie. We moeten bijhouden wat we voor clienten doen. Dat betekent dat zorggeld dat beschikbaar wordt gesteld gekoppeld wordt aan de doelen die je met de zorg en begeleiding moet halen. Daarover moet je open verantwoording afleggen en dat gebeurt via de computer. Die verantwoording doen we via de computer. Wat soms ook als 'administratie' wordt gezien, is het bijhouden van zaken als brandbeveiliging of het maken van roosters voor de teams of het melden van een fout, zodat we daarvan kunnen leren.. En wat dacht je van het opstellen van een nieuwe menulijst voor het eten? Computerwerk!

Ook het ondersteuningsplan maken en bijhouden doen we tegenwoordig digitaal, in het Elektronisch Cliënt Dossier. Hierin staat alles wat met de inhoud van de zorg te maken heeft. Begeleiders rapporteren naar hun collega's hoe het met een cliënt gaat en wat belangrijk is om te weten voor de dagelijkse begeleiding. Ook zaken als medicatie staan hierin. Syndion heeft nu ook een cliëntportaal, zodat cliënten en hun verwanten die daar toestemming voor gegeven hebben, het dossier via de computer (thuis) kunnen lezen en volgen .

Ik noemde je vraag actueel, want dit najaar is een landelijk onderzoek naar bureaucratie en administratie in de langdurige zorg bekend gemaakt. Gelukkig scoort de gehandicaptenzorg van alle zorg in de langdurige zorg het laagste percentage! Ook bij Syndion proberen we administratie die niet rechtstreeks met de zorg te maken heeft terug te dringen. Hiervoor houden we 'schrapsessies' waarbij we de vraag stellen: voor wie houden we nu wat bij? En wat gebeurt er als we ermee stoppen? Soms is daar lef voor nodig!

Maar ook kijken we of het bijhouden van de zorg minder kan. We gaan bijvoorbeeld het ECD vereenvoudigen en –waar het kan- met een beknopter ondersteuningsplan werken. We moeten met elkaar goed opletten of we geen dingen doen die niet strikt nodig zijn. Met dit antwoord laat ik je ook zien dat als begeleiders achter de computer zitten, ze vaak heel erg hard bezig zijn met de zorg en begeleiding. Juist om passende zorg en begeleiding te bieden!

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.