Syndion. Doen we samen.

Voorgenomen besluit sluiting locatie Emmalaan per augustus 2021

Syndion wil de best mogelijke zorg leveren aan cliënten. Zorg die aansluit bij onze kernwaarden: zeggenschap, verbindend, maatwerk met lef!

Hiervoor zetten we ons op dagelijkse basis met elkaar in. Maar lef hebben betekent ook: toegeven als de kwaliteit die cliënten verdienen niet wordt bereikt.  We hebben dan ook een ingrijpende beslissing moeten nemen.

Al tientalle  jaren werken we met hart en ziel aan de best mogelijke zorg voor onze cliënten. We zagen, en zien, het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om specifieke doelgroepen ook een plekje te geven binnen Syndion. Zo ook onze cliënten op locatie Emmalaan in Leerdam, de combinatie van cliënten op de Emmalaan is voor Syndion uniek.

We komen na veel jaren van hard werken tot de conclusie dat de zorgvraag van sommige cliënten op de Emmalaan vanwege de complexiteit niet de zorgvraag is waar Syndion aan kan voldoen. Dit heeft voor een deel te maken met de problematiek omtrent het vinden en behouden van het juiste personeel. Om de best mogelijke zorg te kunnen bieden, hebben we voldoende gekwalificeerd personeel nodig. Medewerkers die ervaring hebben met complexe zorgvragen. Gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt lukt het ons niet om voldoende gekwalificeerd personeel te werven voor  de Emmalaan. De combinatie van het niet kunnen aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel en een locatie die niet aan de eisen voldoet, zorgt ervoor dat we een deel van de cliënten op de Emmalaan niet het benodigde behandel- en ondersteuningsklimaat kunnen bieden dat ze nodig hebben.

Binnen Syndion is gekeken of we de huidige situatie konden ombuigen, zodat we aan de zorgvraag van alle cliënten op de Emmalaan zouden kunnen voldoen. We moeten helaas tot de conclusie komen dat dit niet zo is.

Tot onze grote spijt hebben we daarom het voorgenomen besluit om de locatie Emmalaan per 1 augustus 2021 te sluiten. Het Zorgkantoor en de Inspectie van de gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) zijn door ons geïnformeerd over dit voorgenomen besluit.

We gaan op korte termijn met alle betrokkenen in gesprek, om te onderzoeken wat een passend perspectief voor zowel wonen als werken is voor de bewoners van de Emmalaan. We kijken daarbij zowel binnen als buiten Syndion naar de mogelijkheden. Syndion spant zich optimaal in om voor deze cliënten en hun ouders goede alternatieven te vinden.

Uiteraard gaan we ook met alle medewerkers in gesprek over hun perspectief.

Alle betrokkenen zijn reeds op de hoogte. 

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.