Syndion. Doen we samen.

Syndion toont lef met strategisch meerjarenbeleidsplan 2021-2025

Hoe kunnen we de komende jaren zo dicht mogelijk bij onze waarden en identiteit blijven zonder onze budgetten te overvragen? Op deze vraag geeft Syndion een antwoord in haar strategisch meerjarenbeleidsplan 2021-2025: Met LEF de toekomst in. Kleinschaligheid blijft de norm, evenals zorg midden in de samenleving en regie over het eigen leven voor cliënten van Syndion.

Ook de komende jaren haalt Syndion alles uit de kast om kansenongelijkheid voor mensen met een beperking tegen te gaan. Mensen met een beperking hebben recht om zo gewoon mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Aan deze ‘vermaatschappelijking van de zorg’ blijft Syndion veel aandacht geven. De complexiteit van zorg neemt echter toe, er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt en de budgetten staan onder druk. Het is een dagelijkse uitdaging de zorgvraag en de werkelijke behoefte van mensen centraal te stellen en niet de regels, de verantwoording en de voorschriften.

Cliënten en medewerkers voelen zich thuis bij de kernwaarden en de cultuur van Syndion en staan achter het brede aanbod van zorg en ondersteuning, midden in de samenleving. Syndion blijft breed actief in de ondersteuning en zorg aan mensen met een beperking. Cliënten die intensieve zorg nodig hebben, kunnen terecht bij andere meer intramurale instellingen. De medewerkers binnen Syndion werken meer dan voorheen met digitale toepassingen. Ook wil Syndion zich verder ontwikkelen op het gebied van expertise en deskundigheid. Deze ambitieuze plannen heeft Syndion vertaald naar vier speerpunten:

• De zorg blijft kleinschalig georganiseerd met passende zorg en tevreden clienten.
• Syndion blijft breed actief in de ondersteuning en zorg aan mensen met een beperking.
• Syndion heeft in 2025 de volledige digitale transitie gerealiseerd.
• In 2025 heeft Syndion voldoende geschoolde, vakbekwame èn tevreden medewerkers.

Deze ambities realiseert Syndion op een manier die bij de organisatie past. De basis van de organisatie is immers gelegd door ouders. Zij startten de eerste woonlocatie in Dordrecht en een dagverblijf en kinderdagcentrum in Gorinchem. Ouders spelen binnen Syndion nog altijd een belangrijke rol en dat komt ook naar voren in de cultuur van de organisatie. Syndion heeft een mensgerichte familiecultuur die creatief en ondernemend is. Een cultuur van èn voor mensen. Er zal dus geen sprake zijn van een drastische cultuuromslag. Wèl van het versterken en toevoegen van enkele elementen zoals ruimte en aandacht voor creativiteit, ondernemerschap en externe profilering.

De kernwaarden van Syndion, Zeggenschap. Verbindend. Maatwerk met lef, blijven loodrecht overeind staan. De kernwaarden Zeggenschap en Met lef! krijgen de komende beleidsperiode echter extra aandacht. Een vorm van strijdlust om zaken wat anders te doen dan gebruikelijk is al diep geworteld in de organisatie. Deze vorm van lef wil Syndion koesteren en aanmoedigen. Want de manier waarop Syndion de zorg aan mensen met een beperking vorm geeft, is tenslotte best uniek.

Je kunt het strategisch meerjarenbeleidsplan van Syndion hier lezen. 

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.