Syndion. Doen we samen.

Op weg naar efficiëntere specialistische zorg voor iedereen

Sinds een half jaar heeft Syndion een eigen arts voor mensen met een verstandelijke beperking (arts VG) in dienst: Emmy Räkers. Voor Syndion is het hebben van een eigen arts VG een belangrijke stap op weg naar toekomstbestendige zorg. 

,,Cliënten kunnen met hun zorgvraag niet altijd terecht bij hun eigen huisarts,” vertelt Emmy. ,,Het behandelen van een cliënt met een (verstandelijke) beperking kost een huisarts veel tijd. Bovendien heeft een huisarts niet altijd voldoende specialistische kennis in huis. Veel zorgvragen van mensen met een beperking vragen om een intensieve multidisciplinaire samenwerking. Nu we een eigen arts VG hebben kunnen we onze cliënten beter ondersteunen.”

,,Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten altijd op ons kunnen rekenen. We zijn er voor hen, ook als het even tegenzit. Onze cliënten hebben geen boodschap aan de tekorten op de arbeidsmarkt. Die willen zo snel mogelijk geholpen worden. Wij streven dan ook naar een regionale poli zodat mensen met een verstandelijke beperking op een zo efficiënt mogelijke manier toegang houden tot passende, specialistische zorg,” aldus Martine van der Kaaden, directeur zorg, zorgexpertise en innovatie bij Syndion.

Huisartsen

De eerste stap richting een regionale poli is een betere ondersteuning van de huisartsen in de regio, vertelt Emmy. ,,Dat willen we onder andere gaan doen door één keer per week een speciaal spreekuur te houden waar huisartsen terecht kunnen met ondersteuningsvragen van hun patiënten met een beperking. De arts VG denkt en kijkt met ze mee zodat het voor huisartsen aantrekkelijker wordt patiënten met een beperking in hun praktijk te hebben én te houden.”

Martine: ,,Wij gunnen al onze cliënten een plek midden in de samenleving. En het hebben van een eigen huisarts hoort daarbij. Cliënten bepalen hun leven zoveel mogelijk zelf. Wij ondersteunen hen daarbij.  Wij vinden het belangrijk om nu en in de toekomst passende en betaalbare zorg te kunnen blijven leveren. Dat lukt alleen door samen te werken. Door met elkaar op zoek te gaan naar oplossingen die bijdragen aan efficiëntere en betaalbare medische zorg voor alle mensen met een beperking.”

Verbindende factor

Emmy: ,,De samenwerking met de huisarts is een eerste stap, maar uiteindelijk streven we naar een systeem van gezamenlijke zorg. We kunnen niet meer allemaal op ons eigen eilandje blijven zitten. We zullen steeds meer moeten gaan samenwerken. Met huisartsen, maar bijvoorbeeld ook met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De arts VG is hierbij de spin in het web. Als Arts VG kun je een brug slaan tussen al die verschillende werelden.”

 

Voorbeeldcasus 

Een ouder wordende client met Down Syndroom raakt steeds meer de kluts kwijt, gaat nachtelijk dwalen en klaagt alsmaar over buikpijn. De huisarts weet niet goed op welk niveau de cliënt functioneert. Bij het lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Op de woonlocatie van de client weten ze niet goed hoe het met de ontlasting gaat. De cliënt gaat zelfstandig naar toilet en trekt direct door.

De arts VG betrekt direct de gedragskundige bij deze casus. De gedragsdeskundige kan bijvoorbeeld meedenken over de begeleidingsstijl en het probleemgedrag.

De meeste huisartsen weten weinig over het Down Syndroom. Een arts VG weet dat mensen met Downsyndroom meer kans hebben op glutengevoeligheid. De arts VG adviseert de huisarts een bloedonderzoek te laten doen om glutengevoeligheid uit te sluiten. Daarnaast weet een arts VG dat mensen met Down Syndroom een sterk vergrote kans op Alzheimer hebben. Dit kan al op jongere leeftijd gebeuren. Daar kan bijvoorbeeld ook een vorm van epilepsie bij voorkomen.  De arts VG laat de gedragskundige een test afnemen om te kijken of er sprake kan zijn van dementie. De arts VG schrijft ook een lage dosering anti-epileptica voor. Een huisarts is minder of niet thuis in opstarten van anti-epileptica.

Ook stelt de arts VG samen met de begeleiders een plan op om toch het ontlastingspatroon van de cliënt inzichtelijk te krijgen. Dit alles neemt veel tijd, die een huisarts vaak niet heeft, en vraagt om intensieve multidisciplinaire samenwerking.

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.