Syndion. Doen we samen.

Multidisciplinair overleg: ‘Samen weten en zien we meer’

Met relatief weinig middelen de juiste zorg een aandacht aan cliënten bieden. Dat is de uitdaging waar Syndion voor staat. Dankzij de multidisciplinaire aanpak en de specifieke inzet van budget slaagt Syndion erin iedere cliënt de aandacht te bieden die hij/zij verdient. ,,De manier waarop Syndion deze multidisciplinaire aanpak uitvoert is niet uniek, maar bij Syndion is het wel goed georganiseerd”, aldus kinderarts Francoise Vooijs.

Syndion heeft te maken met cliënten met uiteenlopende vormen van problematiek, en vaak ook multiproblematiek. Syndion stelt de cliënt graag centraal en denkt liever niet in hokjes en mede dankzij het multidisciplinaire overleg kan dat. Kinderarts Francoise Vooijs legt uit: ,,Het is belangrijk een volledig beeld te hebben van een cliënt. Zowel op lichamelijk, psychisch en gedragsmatig vlak. Door de input van alle betrokken disciplines wordt een zo compleet mogelijk beeld gevormd. Samen weten en zien we meer.”

Organisatiebreed inzicht

Voor kinderdagcentra en cliënten van de behandellocaties is er binnen Syndion een apart multidisciplinair overleg. Voor alle overige cliënten met multiproblematiek is er een meer algemeen multidisciplinair overleg. ,,Dit algemene overleg heeft een zeer breed lerend effect”, vertelt Emmy Rakers, arts voor verstandelijk gehandicapten. ,,Het overleg geeft organisatiebreed inzicht. We verzamelen data waarmee we beter inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte van cliënten.”

Naast de multidisciplinaire aanpak denkt Syndion goed na over de manier waarop budgetten worden ingezet. Hiervoor is een afspraak gemaakt met het zorgkantoor: geen behandelindicatie voor elke cliënt, maar een flexibel te besteden budget dat ingezet kan worden daar waar het echt nodig is. Op deze manier wordt maatschappelijk geld efficiënt ingezet én krijgen cliënten de juiste zorg en ondersteuning. Niet het budget is leidend, maar de behoefte van de cliënt.

‘Efficiëntie is noodzakelijk’

Deze aanpak levert tijdwinst op. Door het centrale overleg kan Syndion meer cliënten helpen in minder tijd. Artsen hoeven niet meer bij individuele cliënten langs. AVG-arts Emmy Rakers: ,,Efficiëntie is noodzakelijk, want er is een landelijk tekort aan AVG-artsen. Door het Multidisciplinair overleg wordt mijn kennis op efficiënte wijze voor veel cliënten worden ingezet. Eerder reed ik naar de woning van de cliënt, zat ik een uur lang in overleg en reed ik weer terug. Nu kan al die extra reistijd ingezet worden voor de hulp aan andere cliënten.”

Deze aanpak levert niet alleen tijdwinst op, maar komt vooral ook de kwaliteit van zorg ten goede. Ten eerste kijken meer disciplines mee bij een cliënt waardoor er een breder beeld wordt gevormd. Daarnaast zorgt het overleg voor kennisoverdracht tussen de verschillende  disciplines. ,,Door deze manier van werken, zien we sneller waar kennis mist en welke problematiek veel voorkomt”, vertelt Emmy Rakers. ,,Hierdoor kunnen we onze cliënten uiteindelijk beter ondersteunen.”

Meer weten? Lees het volledige artikel hier

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.