Syndion. Doen we samen.

MDO ondersteunt en adviseert

Multidisciplinair Overleg zorgt voor breder beeld

Syndion startte drie jaar geleden met het multidisciplinair overleg (MDO). Een periodiek overleg waarin verschillende disciplines (gedragsdeskundigen, Arts VG, GGZ-arts en persoonlijk begeleider) de ondersteuningsvraag van cliënten bespreken. Tot voor kort was er voor alle cliënten met multi-problematiek een algemeen multidisciplinair overleg. Dat is nu veranderd. Sinds september is er voor cliënten met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH) een eigen MDO. Daarnaast is er, net als voorheen, een apart multidisciplinair overleg voor onze kindercentra. Hier is een kinderarts bij aangesloten. 

,,Zowel EMB als NAH vragen om specifieke kennis. Als ondersteuningsvragen van deze twee doelgroepen in het MDO werden behandeld legden we vaak alsnog contact met externe specialisten. Door de ondersteuningsvraag van cliënten met EMB en cliënten met NAH elk in een eigen MDO te bespreken, kunnen we ondersteuningsvragen uit deze hoek nu veel sneller en efficiënter oppakken", legt gedragsdeskundige Mariska Schutte uit. Er wordt weliswaar nog steeds gebruik gemaakt van een externe partij, maar deze maakt nu vast onderdeel uit van het MDO.  

,,Want", vervolgt Mariska haar verhaal, ,,er is zeker behoefte aan expertise van buitenaf, maar wel op de Syndion-manier.” Door op deze manier te werken, kunnen cliënten op een efficiëntere manier worden geholpen. Er wordt tijd en geld bespaard, maar wat nog belangrijker is: het komt vooral de kwaliteit van zorg ten goede. Mariska: ,,In het MDO NAH maken we bijvoorbeeld gebruik van de expertise van specialisten van de breinpoli en aan het MDO EMB is een LACCS-deskundige toegevoegd die veel weet over de LACCS-methode.”

Co-piloot

De LACCS-methode richt zich op een goed leven voor mensen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen. Deze deskundigen worden ook wel copiloten genoemd. Zij ondersteunen gezinnen bij (zorg)aanvragen, oplossen van knelpunten, organiseren en afstemmen van zorg en andere praktische zaken ,,Nu werkt zo’n copiloot vaak ondersteunend aan de ouders, maar door ze te betrekken bij het MDO zetten we hun expertise veel breder in en dat komt de zorg aan onze cliënten uiteindelijk ten goede.”

Bij Syndion heeft als visie 'zo gewoon mogelijk'. Dat betekent dat elke cliënt bij Syndion een eigen huisarts heeft waar hij of zij terecht kan, legt Mariska uit. ,,Maar cliënten met EMB vragen vaak veel extra expertise die ook de huisarts niet altijd in huis heeft. Ook dan kan het MDO ondersteuning bieden. Op deze manier kunnen we ook de doelgroepen die meer expertise vragen blijven bedienen. Zowel EMB en NAH zijn doelgroepen waar onze begeleiders prima mee uit de voeten kunnen, maar soms is het fijn als er van bovenaf mee gekeken wordt.  Iemand met een helikopterview, die de juiste vragen weet te stellen en die van een afstandje mee kan kijken. Ze ondersteunen onze begeleiders in hun werk.”

Ondersteunen en adviseren. Daar draait het om bij het MDO. Doordat meerdere disciplines meekijken, krijg je een breder beeld. Er vindt kennisoverdracht tussen de verschillende disciplines plaats en deze opgedane kennis kan vervolgens weer worden ingezet bij vergelijkbare situaties. ,,Het MDO neemt geen werk over. Uiteindelijk gaat het ondersteunend team rondom de cliënt met het advies aan de slag. Op deze manier blijft de zorg en ondersteuning aan de cliënt geborgd in de basisdriehoek,” legt Mariska uit.

Uitdaging

Dat laatste maakt deze manier van werken bijzonder, legt Mariska uit. Omdat Syndion een middelgrote organisatie is moet zij met relatief weinig middelen de juiste zorg en ondersteuning  leveren. Een uitdaging voor een organisatie die de cliënt centraal stelt en liever niet in hokjes denkt. Tel daarbij op dat er een landelijk tekort is aan Artsen VG. Efficiënt werken is ook daarom extra belangrijk. Door het MDO kan de kennis van de Arts VG van Syndion op een veel betere manier voor veel cliënten worden ingezet. In de tijd dat vroeger een cliënt werd bezocht door een Arts VG kunnen nu meerdere cliënten worden besproken in het MDO.

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.