Syndion. Doen we samen.

Jaarverslag nieuwe dienst CVP Wzd-aanbieders beschikbaar

In 2020 trad de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Volgens deze wet moet het voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening* altijd mogelijk zijn een beroep te doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP Wzd). Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun naasten in hun rechtspositie rond onvrijwillige zorg. 

Het jaarverslag van de vier aanbieders van CVP Wzd’s – Adviespunt Zorgbelang, het LSR, Quasir en Zorgstem – is nu beschikbaar. Hierin lees je hoe in het uitdagende startjaar samen vorm is gegeven aan deze nieuwe functie van CVP Wzd.

Hoofdpunten
Het jaarverslag ‘Samen voor de rechten van cliënten’ gaat onder meer in op:
• Invulling van de voorlichting, introducties en locatiebezoeken in coronatijd
• Landelijk uniforme ondersteuning van cliënten
• Omvang van de opdracht CVP Wzd groter dan verwacht, implicaties
• Samenloop van functies binnen zorginstellingen
• De cijfers: kwesties & signalen van cliënten en naasten in 2020

Online inzien
Bekijk de online versie van het jaarverslag.

Blik op de toekomst
Ook de komende jaren vervullen Adviespunt Zorgbelang, Het LSR, Quasir en Zorgstem het werk van onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersonen in het kader van de Wet Zorg en dwang. We hopen dan meer en laagdrempeliger in de directe omgeving van de cliënt te kunnen zijn. In het belang van de kwaliteit van het leven en de zorg van heel veel cliënten die met onvrijwillige zorg te maken hebben.
__________________________________________________________________________________
* Sinds 20 april 2020 vallen ook cliënten met zogenaamde ‘gelijkgestelde aandoeningen’ – vooralsnog Korsakov, Huntington en niet-aangeboren hersenletsel – onder bepaalde omstandigheden onder de reikwijdte van de Wzd.

 

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.