Syndion. Doen we samen.

Verlenging maatregelen tot 20 mei

Wat betekenen de maatregelen voor het basisonderwijs en de kinderopvang voor jeugdhulp en zorg voor kinderen? Moeten kinderdienstencentra ook weer helemaal open? Alleen voor kinderen tot 12 jaar? Of voor alle kinderen? En onder welke randvoorwaarden? Wat betekent het voor het kunnen sporten? Of voor woonlocaties voor kinderen? Wat is betekenis voor dagcentra voor kwetsbare mensen thuis? Onder welke randvoorwaarden kan dagbesteding weer starten?

De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) verkent deze vragen de komende dagen. Volgende week zullen ze de uitkomsten van die verkenning delen, waarmee de VGN hoopt handvatten te bieden bij het maken van afwegingen de komende weken. Intern wordt er een werkgroep KDC geformeerd om alvast het een en ander uit te werken.

Alle andere maatregelen worden helaas nog niet versoepeld. Het beleid binnen Syndion blijft dus ook ongewijzigd.

Bezoekregeling
De VGN werkt, in afstemming met leden en belanghebbenden, aan het actualiseren van de bezoekersregeling op basis van de landelijke maatregelen. Premier Rutte heeft aangegeven dat voorzichtigheid geboden is om spijt achteraf te voorkomen. Het “nee, tenzij” van de bezoekregeling blijft daarmee ook het uitgangspunt. Wel zal de regeling worden geactualiseerd op basis van ervaringen en huidige inzichten. Dit vraagt nog afstemming. De conceptversie wordt ter advisering voorgelegd aan het RIVM. Naar verwachting zullen we hier halverwege volgende week meer over horen.

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.