Syndion. Doen we samen.

Update coronavirus 26 januari 2022

In de persconferentie van dinsdagavond zijn, ondanks het hoge aantal besmettingen, nieuwe versoepelingen aangekondigd. Klik hier voor de corona maatregelen per 26 januari jl. Hieronder lees je wat dit voor Syndion betekent. 

Quarantaine beleid kinderen en jongeren onder de 18 jaar
De quarantaineregels voor kinderen en jongeren zijn versoepeld. Kinderen en jongeren van 0 t/m 17 jaar hoeven alleen nog in quarantaine als zij zelf klachten hebben en/of positief getest zijn. 

Daarnaast blijft voor iedereen het advies staan om contact met kwetsbare personen te vermijden gedurende tien dagen na nauw contact met een besmet persoon. Onder kwetsbare personen wordt verstaan: personen waarvoor het krijgen van een Covid besmetting extra risicovol is voor de gezondheid. 

Wanneer hier sprake van is, neem dit dan mee in de keuze voor het toepassen van eventuele quarantaine maatregel. Overleg desnoods met je leidinggevende en/of het crisisteam. Waar dit veilig kan, volg dan de algemene lijn die voor alle kinderen en jongeren geldt. Met uitzondering van de situaties waarin er contact is met cliënten die kwetsbaar zijn voor het coronavirus, dan is het advies de oude quarantainerichtlijnen voorlopig te handhaven.

Wijziging quarantainebeleid voor cliënten
De landelijke maatregelen zijn in overleg met het RIVM vertaald naar organisaties in de langdurige zorg. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de landelijke quarantaineregels. Voor ambulante cliënten gelden de algemeen geldende quarantaineregels. Zie quarantainecheck.rijksoverheid.nl Voor cliënten in onze woonlocaties worden aanvullende eisen gesteld. Hierbij wordt uitgegaan van drie verschillende situaties: 

Eén positieve cliënt in locatie

De positieve cliënt gaat in isolatie

Voor de nauwe contacten gelden de algemeen geldende quarantaineregels

Zie quarantainecheck.rijksoverheid.nl

 

 

Een uitbraak van 2 of meer positieve cliënten in woonlocaties met groepswonen

Positieve cliënten gaan in isolatie

 

Groep nauwe contacten blijft in locatie om verspreiding buiten de groep te voorkomen en gaan dus niet naar externe dagbesteding

 

Clienten die 7 dagen geleden zijn geboosterd of korter dan 8 weken geleden besmet zijn geweest hebben wel bewegingsvrijheid in locatie en hoeven alleen te testen bij klachten

Clienten die geen boostervaccinatie hebben gehad gaan conform landelijk beleid in quarantaine en testen op dag 0 en dag 5.

Een uitbraak van 2 of meer positieve cliënten in overige woonlocaties

Positieve cliënten gaan in isolatie

 

De andere cliënten worden getest en gaan conform het landelijk beleid al dan niet in quarantaine.

Zie quarantainecheck.rijksoverheid.nl

 

 

Een cliënt is een nauw contact van een extern positief geteste persoon na bijvoorbeeld bezoek of een uitstapje.

 

Cliënten die 7 dagen geleden zijn geboosterd of die korter dan acht weken geleden besmet zijn geweest, kunnen zich vrij bewegen. Wel worden zij op dag 0 (mag een zelftest zijn) en 5 en bij klachten getest om introductie van het virus binnen de zorgorganisatie zoveel mogelijk te voorkomen

Cliënten die geen booster hebben ontvangen, gaan conform het landelijk beleid in quarantaine.

 

 

 

Bij sommige doelgroepen wordt de impact van een quarantainemaatregel en daarmee het wegvallen van structuur en dagbesteding steeds groter. Met die reden is het van belang om wanneer sprake is van een dergelijke maatregel of te blijven kijken naar de impact op het welzijn. En indien mogelijk creatieve oplossingen te bedenken om cliënten toch de structuur en eventueel dagbesteding te kunnen bieden die zij zo hard nodig hebben. 

Basisregels
Het aantal besmettingen is erg hoog. De afgelopen weken zaten veel medewerkers en cliënten thuis in isolatie of quarantaine. De verspreiding van de omikronvariant gaat zo snel, dat het risico bestaat dat hele teams kunnen omvallen. Nu het quarantaineadvies versoepeld is, mag een deel van de medewerkers gelukkig weer werken. Maar we moeten nu extra alert zijn op de basisregels.

 

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.