Syndion. Doen we samen.

Update coronavirus 20 december 2021


Dagbesteding

Tijdens de lockdown blijft er ruimte om, zoveel als mogelijk, continuïteit van zorg te blijven bieden binnen dagbesteding.

Dit betekent dat de dagbesteding dus openblijft. Uiteraard wel met de kaders die we eerder hebben afgesproken:

 • Werk zoveel mogelijk in vaste groepen (maak bubbels)
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Daar waar de 1,5 meter afstand niet lukt, draagt de begeleider of vrijwilliger een medisch mondkapje type IIR en zorg voor goede handhygiëne (zowel cliënt als medewerker/vrijwilliger) en ventilatie.

Dit geldt ook voor de KDC’s.

 • Cliënten bezoeken maximaal 2 verschillende dagbestedingslocaties.
 • Na 17.00 uur zijn alle dagbestedingslocaties gesloten.
 • De inloop en de kookgroep beginnen pas om 17.00 uur, met die reden kan dit de komende 3 weken niet doorgaan.
 • Kijk goed of cliënten die nu niet naar de inloop/kookgroep gaan, iets anders nodig hebben.
 • Zorg voor regelmatige afstemming tussen woon- en dagbestedingslocaties. 

Bezoek en groepsgrootte

 • Ontvang thuis niet meer dan 2 personen vanaf 13 jaar per dag per cliënt. Met uitzondering van Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling. Dan geldt maximaal 4 personen vanaf 13 jaar per dag.
 • Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.
 • Buiten geldt er een maximum groepsgrootte van 2 personen vanaf 13 jaar. Mensen die op 1 adres wonen zijn hiervan uitgezonderd.

Het verbod op groepsvorming is niet van toepassing is voor zorgbegeleiders of vaste mantelzorgers en de personen die zij begeleiden. Het is wel wenselijk dat er tussen cliënten onderling zoveel mogelijk een veilige afstand wordt gehouden. 

Vervoer
Er komen aanpassingen in het vervoer. Deze zijn nu nog niet bekend.
Zodra we hier meer over weten, wordt dit gecommuniceerd. 

Boosterprik cliënten
Bijna alle locaties zijn aangemeld bij de GGD. Helaas geeft de GGD in een aantal regio’s aan dat de cliënten half januari pas aan de beurt zijn. We zijn hier niet mee akkoord gegaan en hebben als crisisteam de GGD’s, huisartsposten en huisartsen gebeld om eerder de boosterprik voor onze cliënten te regelen.

De stand van zaken op dit moment:
Regio Drechtsteden
De huisartsenpost en een huisarts gaan samenwerken en geven alle locaties in de Drechtsteden deze week nog de boosterprik! De locaties worden hierover geïnformeerd. 

Regio Alblasserwaard
De huisartsenpost uit de Hoeksewaard wil ons helpen en is voornemens om tussen kerst & oud en nieuw alle woonlocaties in de AV (incl. Leerdam en Meerkerk) de boosterprik te geven.
Alle voorbereidingen worden nu getroffen. De locaties zullen geïnformeerd worden zodra de planning vastgesteld is.

Rivierengebied
De locaties die onder de GGD Utrecht hebben inmiddels een datum in december via de GGD ontvangen. Voor de locaties die vallen onder Gelderland Zuid en Brabant zijn we hard bezig om het voor elkaar te krijgen. 

Basisregels
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar laten we ons met elkaar aan de basisregels houden.

 • Was vaak en goed je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Bij klachten blijf thuis, laat je z.s.m. testen bij de GGD en doe eventueel in afwachting van die afspraak alvast een zelftest. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht. 

Tot slot
Wie had gedacht dat we, vlak voor de kerstdagen, opnieuw in een heel bijzondere tijd zouden verkeren?
Juist om die reden iedereen nadrukkelijk dank voor alle samenwerking. Sterkte in deze tijd, zie naar elkaar om en probeer zo veel mogelijk te genieten van mooie momenten.

 

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.