Syndion. Doen we samen.

Updat coronavirus 25 februari 2022

Vanaf 25 februari as. vervallen (bijna) alle coronamaatregels.
Het is fijn dat de versoepelingen worden doorgevoerd, maar ook spannend!
Er zijn nog steeds veel mensen besmet met het coronavirus, ook binnen Syndion.
Voor de gehandicaptenzorg gelden een aantal andere regels dan de landelijke maatregelen. 

Graag berichten wij u over de richtlijnen die binnen Syndion gelden vanaf 25 februari:
Isolatieduur

 • Ben je positief getest?
 • Na 5 dagen mag je uit isolatie, mits je 24 uur klachtenvrij bent.
 • Je draagt gedurende 5 dagen na de isolatieperiode een mondkapje tijdens je dienst.

 

 1,5 meter afstand

 • Het houden van 1,5 meter afstand verandert van een verplichting in een advies.
 • Ons advies blijft om elkaar de ruimte te geven, waarbij 1,5 meter een goede afstand is. 

Mondkapje
In alle locaties hoeft geen mondkapje meer gedragen te worden, zolang je 1,5 meter afstand van anderen kan houden

 • Bij directe zorg aan cliënten binnen de 1,5 meter blijft het verplicht om een preventief een mondkapje te dragen.
 • Op 15 maart is een nieuw ‘wegingsmoment’ van het kabinet, daarna overwegen we het dragen van een mondkapje binnen de 1,5 meter opnieuw.
 • Vind je het zelf prettig om ook buiten de 1,5 meter een mondkapje te blijven dragen, dan is dit uiteraard prima!
 • De RIVM-richtlijn en uitgangspunten voor (preventief) gebruik van PBM (Persoonlijke Bescherming Middelen) in de zorg blijven, ondanks de versoepelingen, gewoon gelden gelet op het huidige risiconiveau. In de bijlage de laatste versie. 

Dagbesteding:
De komende periode bekijken de clustermanagers wanneer cliënten weer naar meerdere dagbestedingslocaties kunnen.

Testbeleid voor cliënten

 • PCR Test (heeft altijd de voorkeur vanwege de nauwkeurigheid)
 • Cliënten met klachten passend bij het corona virus
 • Blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen bij de GGD
 • Bij een positieve uitslag ga je thuis in isolatie
 • Je bent huisgenoot of nauw contact van iemand met Corona én je hebt geen boosterprik gehad of geen Corona besmetting doorgemaakt.
 • Je gaat in quarantaine en doet een PCR test op dag 0 en dag 5.

Zelftest bij cliënten

 • Vanwege de onnauwkeurigheid worden zelftesten voor cliënten niet geadviseerd. Niet bij klachten en niet na bron- en contactonderzoek.
 • Het is niet wenselijk dat begeleiders de zelftest afnemen bij cliënten, wel kunnen zij de cliënten die het zelf kunnen hierbij ondersteunen (begeleide zelfafname).
 • Het afnemen van een zelftest door begeleiding bij clienten wordt altijd afgestemd met de leidinggevende of het crisisteam.
 • Mocht het wenselijk zijn dat er t.b.v. privé contacten een zelftest wordt gedaan (denk aan bezoek oma), dan ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de cliënt zelf, ouders of verwanten.

Verschil tussen PCR test en zelftest

 • De uitslag van een zelftest is minder betrouwbaar dan de PCR test
 • Daarom adviseert de rijksoverheid geen zelftest te doen als er een verhoogd risico is op een ernstig verloop van corona bij jezelf, je privé contacten of op je werk
 • Door ons werk met kwetsbare mensen is het van belang dat de uitslag nauwkeurig en betrouwbaar is. Daarom het advies voor de PCR test. 

Tot slot
Hoe lang hebben we uitgekeken naar het moment dat de Corona maatregelen vervallen …. eindelijk is het zover! We kunnen weer een verjaardag vieren, uit eten gaan, naar voetbalwedstrijden en naar musea!
Vooral voor mensen in de risicogroepen breekt een spannende tijd aan. Zij moeten extra voorzichtig blijven.
Ook al vallen er een hoop regels weg, de basisadviezen blijven belangrijk om ons met elkaar aan te houden.

We hopen met deze versoepelingen dat de inzet vanuit het crisisteam minder wordt. We willen aan ieder onze enorme waardering uitspreken hoe we de afgelopen 2 jaar zijn doorgekomen. Voor velen is dit een zware tijd geweest. Laten we hopen dat dit een mooie stap is naar het ‘normale’ leven. 

Met vriendelijke groet,
Crisisteam Corona

 

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.