Syndion. Doen we samen.

Schema testbeleid

Informeren clustermanager
Het is belangrijk om bij je clustermanager en bij het crisisteam (crisisteamcorona@syndion.nl) te melden dat je een testaanvraag hebt gedaan. Ook de uitslag moet worden doorgeven. Syndion moet wekelijks aan de GGD doorgeven welke medewerkers en cliënten getest zijn en wat de uitslag is. Daarnaast willen we de informatie ontvangen om eventuele verdere besmettingen te voorkomen. Bekijk hier het filmpje over hoe het testen in zijn werk gaat.

Bron- en contactonderzoek
Als een cliënt na een test besmet blijkt met het coronavirus, zal de GGD een bron- en contactonderzoek uitvoeren. De GGD zal dan contact opnemen met de zorglocatie om na te gaan met wie de cliënt de twee tot drie dagen voorafgaand aan de klachten, contact heeft gehad. Dit kunnen dus ook ouders, bezoekers of onderhoudsmedewerkers/leveranciers zijn geweest. Welke vragen de GGD stelt hangt af van hun inschatting van de situatie. Ook adviseert de GGD welke maatregelen in de betreffende situatie nodig zijn. Volgens het RIVM is het niet nodig om hiervoor een sluitende bezoekersregistratie bij te houden. De ervaring is dat, mocht de situatie zich voordoen, in een gesprek de mensen die de afgelopen dagen aanwezig waren kunnen worden achterhaald. Het kan ook zijn dat de GGD vanuit een bron- en contactonderzoek, contact opneemt met een zorglocatie. Bijvoorbeeld als een bezoeker positief is getest. Ook dan wordt een inschatting gemaakt van de situatie en zal de GGD adviseren welke maatregelen genomen moeten worden. 

Uitbreiding testcapaciteit voor najaar 2020
Het Landelijk Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LTC) bereidt zich voor om in het najaar op nog grotere schaal te testen. Dan zal een toename van luchtwegklachten namelijk leiden tot een hogere testvraag. Er wordt voornamelijk gekeken naar mogelijkheden om de testcapaciteit in Nederland te vergroten. Ook wordt bezien wat de mogelijkheden van point of care (sneltesten) kunnen zijn. Op dit moment zijn deze echter nog niet betrouwbaar genoeg. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid om uit te wijken naar Duitse laboratoria, waar overigens ook steeds grootschaliger wordt getest. Ook de mogelijke rol van serologisch onderzoek wordt meegenomen in scenario’s voor het najaar. Bekijk hier het testschema.

 

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.