Syndion. Doen we samen.

Laatste nieuws 1 april 2020

Gisteravond heeft Premier Rutte aangekondigd dat de landelijke maatregelen worden verlengd tot en met 28 april as.


Verlenging vastgestelde kaders en bezoekregeling
De door Syndion vastgestelde kaders en de bezoekregeling worden tot en met 28 april worden verlengd.

  • Al onze dagbestedingslocaties, werkactiviteiten, ondersteuning op school, logeervoorzieningen en KDC's blijven gesloten.
  • De bezoekregeling blijft zoals het nu is. Het uitgangspunt 'Nee, tenzij…' betekent dat er geen bezoek mogelijk is, tenzij bezoek van familie/vrijwilliger van essentieeel belang is voor de cliënt. Familie/vrijwilligers voor wie 'tenzij' geldt zijn door de clustermanager op de hoogte gesteld. 

Wij zijn ons ervan bewust hoe ingrijpend dit is voor de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen, maar we moeten echter doen wat nodig is om verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van cliënten, naasten en medewerkers te beschermen en bevorderen. We zien gelukkig al veel goed manieren om toch contact te houden met het thuisfront, zoals een videogesprek, een telefoontje, een kaartje, brief of tekening. Laten we hier ook vooral mee doorgaan! 

Verruiming testmogelijkheden
Zoals jullie gisteren hebben gehoord, is besloten om vanaf maandag te starten met het testen van mensen die in de zorg werken, uiteraard alleen als zij klachten hebben. Momenteel worden er 4.000 testen per dag uitgevoerd, dit wordt verruimd tot 17.000 testen per dag. Het huidige beleid dat per locatie maar een beperkt aantal cliënten worden getest blijft waarschijnlijk zoals het is. Er zal met name meer ruimte ontstaan om medewerkers te testen. 

Eind deze week/begin volgende week zal het testbeleid worden aangepast. Zodra dit bekend is, zullen we dit uiteraard met jullie communiceren. 

Steffie - website in eenvoudige taal
Gisteren is de website corona.steffie.nl gelanceerd. Deze website geeft in eenvoudige taal antwoord op vragen als:
Welke symptomen kan je verwachten als je het virus krijgt?
Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden?
Ook komen onderwerpen zoals goed handen wassen en het maken van een dagindeling aan bod. 

In de volgende versie gaat Steffie ook aandacht besteden aan angstreductie en hoe iemand zijn of haar vrije tijd het beste kan indelen. Goed om deze website te blijven volgen. 

Ook is er een vertaling van de bezoekregeling in eenvoudige taal, klik hier om deze te bekijken.

 

 

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.