Syndion. Doen we samen.

Cliëntvertrouwenspersoon

Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen bij een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon terecht als er sprake is van zaken die de cliënt niet wil, maar wel moet of zaken die de cliënt wil, maar niet mag. Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen bij vragen of klachten over onvrijwillige zorg de ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon inschakelen. Deze cliëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst van Syndion, maar werkt voor een onafhankelijke organisatie. Zo kan de cliëntenvertrouwenspersoon altijd voor de volle 100% naast de cliënt staan. Cliëntenvertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht en mogen alleen met toestemming van de cliënt contact opnemen met de zorginstelling. Vanuit Adviespunt Zorgbelang, LSR en Zorgstem werken er verschillende onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang voor cliënten van Syndion.

Nazma van Belle is de cliëntenvertrouwenspersoon voor de locaties rondom Dordrecht. Zij is bereikbaar via 06 57208528 of nazmavanbelle@zorgbelangcvp.nl  

Esther Meppelink is de cliëntenvertrouwenspersoon voor de locaties rondom Gorinchem en Leerdam. Zij is bereikbaar via 06 51912129  of esthermeppelink@zorgbelangcvp.nl  

Voor de locaties in Brabant, het Rivierengebied en regio Utrecht zijn er andere cliëntenvertrouwenspersonen. Cliënten uit deze gebieden kunnen contact opnemen met Nazma of Esther. Zij zorgen dat de cliënt bij de juiste persoon terecht komt.

In dit filmpje geeft Adviespunt Zorgbelang op een heldere manier uitleg over het werk van de cliëntenvertrouwenspersonen

 
 
 

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.