Syndion. Doen we samen.

Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon van Syndion is Annemarie Hofmans. Zij helpt cliënten en ouders en vertegenwoordigers van cliënten als zij tegen problemen aanlopen waarover ze in vertrouwen met iemand willen praten. Zij geeft informatie over stappen die genomen kunnen worden om een probleem op te lossen en kan hierbij ondersteunen. De vertrouwenspersoon verwijst bij specifieke problemen of klachten door naar andere personen of instanties.

Contact met de cliëntvertrouwenspersoon: Cliëntvertrouwenspersoon Syndion, Annemarie Hofmans, Postbus 3012, 4200 EA Gorinchem, tel. 06-24752362, a.hofmans@syndion.nl