Syndion. Doen we samen.

Klachtencommissie

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost via de klachtenfunctionaris, dan heeft u de mogelijk om uw ongenoegen voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van Syndion (klachtencommissie@syndion.nl).

De klachtencommissie bestaat uit onafhankelijke en neutrale leden en geeft een oordeel over de klacht aan de bestuurder van Syndion. De bestuurder dient daarna schriftelijk aan te geven welke maatregelen hij naar aanleiding van dit oordeel zal nemen. Indien de bestuurder afwijkt van het advies van de klachtencommissie, dan motiveert hij dit.

 Leden klachtencommissie:

  • Mevr. N. Jacobs (voorzitter)
  • Mevr. A. Loor

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.