Syndion. Doen we samen.

Commissie intimidatie, geweld en mishandeling

Als cliënten te maken hebben met seksuele intimidatie, huiselijk geweld en/of (kinder)mishandeling  wordt de situatie voorgelegd aan de Commissie Seksuele Intimidatie, huiselijk geweld en/of kindermishandeling (SHK).  Deze onderzoekt de melding, geeft advies over vervolgstappen en houdt contact met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Contact met de Commissie SHK:
Commissie SHK Syndion, Postbus 3012, 4200 EA Gorinchem, tel. 0183-791105, shmeldpunt@syndion.nl.