Syndion. Doen we samen.

Wet zorg en dwang

De Wet Zorg en Dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Het uitgangspunt van de wet is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders, omdat de veiligheid van de cliënt of de veiligheid van de mensen om hem of haar heen in gevaar komt. Dit wordt ook wel (risico op) ernstig nadeel genoemd.

Onvrijwillige zorg

Syndion is er voor mensen – jong en oud - met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Syndion ondersteunt hen zó, dat zij kunnen opgroeien, leren, wonen en werken op een manier die zij zelf prettig vinden. Vanuit hun wensen en mogelijkheden. Syndion vindt het belangrijk dat cliënten de regie over hun leven behouden. Onvrijwillige zorg is dus niet iets waar je snel aan denkt bij Syndion. Maar ook bij Syndion is onvrijwillige zorg soms de enige zorg die kan worden geboden.
 

Zorgvuldig stappenplan

Aan de hand van een zorgvuldig stappenplan wordt gekeken of onvrijwillige zorg ook echt de enige oplossing is. Bij dit stappenplan zijn diverse personen betrokken. De gedragsdeskundige vervult een belangrijke regierol en ondersteunt en adviseert de persoonlijk/Werk begeleider waar nodig. Vervolgens wordt het plan door de Wet zorg en dwang-functionaris beoordeeld. Deze functionaris ziet toe ‘op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw ervan’. Onvrijwillige zorg wordt geregistreerd in het ECD met behulp van de module Onvrijwillige zorg en wordt regelmatig geëvalueerd.
 

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen

In dit hele proces is de stem van de cliënt (en zijn vertegenwoordiger) heel erg belangrijk. Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen bij vragen of klachten over onvrijwillige zorg dan ook altijd de ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang inschakelen. Zo’n cliëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst van Syndion, maar werkt voor een onafhankelijke organisatie. Zo kan de cliëntenvertrouwenspersoon altijd voor de volle 100% naast de cliënt staan. Cliëntenvertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht en mogen alleen met toestemming van de cliënt contact opnemen met de zorginstelling.

Heb je een klacht over onvrijwillige zorg of dwang? Dan zal Syndion je klacht doorsturen naar de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ), een onafhankelijke en onpartijdige klachtencommissie. Voor meer informatie zie: www.kcoz.nl De cliëntvertrouwenspersoon kan je helpen bij het doorlopen van de klachtenprocedure bij de KCOZ.   

Meer informatie

Voor wie meer wil lezen over de Wet zorg en dwang is er de folder: Wet zorg en dwang of de folder Wet zorg en dwang in eenvoudige taal. Ook op de website van de rijksoverheid is meer informatie terug te vinden over de Wet zorg en dwang.

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.