Syndion. Doen we samen.

Klachten en meldingen

In iedere organisatie kunnen dingen mis gaan. Ook bij Syndion. We vinden het belangrijk dat cliënten, ouders en vertegenwoordigers er op kunnen vertrouwen dat hun klacht of ongenoegen serieus wordt genomen. Syndion doet er alles aan om problemen die aan het licht komen naar tevredenheid op te lossen. Bij Syndion doen we dit zoveel mogelijk 'in de lijn'.  Dat wil zeggen dat de persoon met de klacht en/of diens ouder of vertegenwoordiger altijd eerst een oplossing probeert te vinden met de persoonlijk begeleider of met de clustermanager van de locatie.

Als dat niet lukt, zijn er twee vervolgstappen: contact zoeken met de Cliëntvertrouwenspersoon of met de Klachtenfunctionaris. Is het ongenoegen of de klacht nog steeds niet naar tevredenheid opgelost, dan is er de mogelijkheid contact op te nemen met de Landelijke geschillencommissie .

Heb je een klacht over onvrijwillige zorg of dwang? Dan zal Syndion je klacht doorsturen naar de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ), een onafhankelijke en onpartijdige klachtencommissie. Voor meer informatie zie: www.kcoz.nl De cliëntvertrouwenspersoon kan je helpen bij het doorlopen van de klachtenprocedure bij de KCOZ.  

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.