Syndion. Doen we samen.

Verwijzen naar Syndion

Mensen met een handicap hebben het recht om zelf te kunnen kiezen hoe zij willen leven. Syndion helpt mensen met een handicap bij het zoeken naar wat voor hen belangrijk is in het leven. We gebruiken al onze creativiteit om die ondersteuning te bieden die onze cliënten wensen en nodig hebben. Ouders, familie, belangenbehartigers en anderen in het netwerk worden daar nauw bij  betrokken.

Omdat Syndion vooral vanuit de vraag van de cliënt werkt, zijn de verwijsmogelijkheden naar onze dienstverlening heel breed. Waar mogelijk zetten we in op maatwerk.

De ondersteuning van Syndion richt zich op kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een:

  • Verstandelijke beperking
  • Lichamelijke beperking
  • Meervoudige beperking
  • Niet-aangeboren hersenletsel
  • Autisme of een aan autisme verwante contactstoornis

De vraag van de cliënt is bepalend voor ons aanbod. Globaal biedt Syndion diensten aan alle doelgroepen op de volgende gebieden:

Bij het Cliëntservicebureau kun je terecht voor informatie, advies of aanmelding. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur op telefoonnummer 0183-651 155 of via clientservicebureau@syndion.nl.

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.