Syndion. Doen we samen.

De kosten van zorg

Om zorg en ondersteuning van Syndion te kunnen krijgen, is een indicatie nodig. Bij het aanvragen van een indicatie, kan het Cliëntservicebureau van Syndion in bepaalde gevallen helpen. De manier waarop de indicatie wordt aangevraagd, hangt af van de soort zorg die nodig is.

Onze cliënten hebben te maken met verschillende zorgwetten. Hoe de zorgkosten worden vergoed en welke kosten wel en niet worden vergoed, verschilt per wet. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd. Het bedrag kan verschillend zijn. De hoogte hangt vaak ook af van het inkomen van de cliënt, de woonsituatie en de soort indicatie.

Zorg en ondersteuning van kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Jeugdwet
De Jeugdwet is er voor ondersteuning aan kinderen en hun opvoeders. Bijvoorbeeld kinderen die naar een kinderdagcentrum van Syndion gaan of die ondersteuning krijgen op school vallen onder de Jeugdwet. De indicatie die nodig is voor deze ondersteuning, moet worden aangevraagd bij de gemeente waar de cliënt woont. Veel gemeenten hebben hiervoor een Centrum voor Jeugd en Gezin ingericht.

Zorg en ondersteuning van volwassenen (vanaf 18 jaar)

Cliënten van 18 jaar en ouder vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wet Langdurige Zorg (WLZ)
De WLZ is er voor mensen met een zware zorgvraag. Het gaat dan om cliënten die een blijvende zorgbehoefte hebben, vaak 24 uur per dag en die permanent toezicht nodig hebben. De meeste cliënten die in een woonvorm van Syndion wonen, vallen onder de WLZ. De indicatie die nodig is voor deze ondersteuning heet een zorgprofiel. Deze moet bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) worden aangevraagd. De kosten van de zorg worden vergoed door de overheid. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd. Syndion betaalt ook bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld de WA-verzekering. In de folder "Wie betaalt wat" staat meer informatie.

Voor meer informatie over het aanvragen van een indicatie: Neem contact op met het Cliëntservicebureau van Syndion. In bepaalde gevallen helpen zij ook bij de aanvraag van de indicatie.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De WMO is er voor mensen met een minder zware zorgvraag. De WMO is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft om zelfredzaam te blijven. De WMO is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen (te participeren) in de samenleving. De meeste cliënten die via Syndion dagbesteding hebben of die een aantal uren per week ondersteuning krijgen in hun eigen huis, vallen onder de WMO. De indicatie die nodig is voor deze ondersteuning, moet worden aangevraagd bij de gemeente waar de cliënt woont. Gemeenten hebben hiervoor vaak een speciaal WMO-loket of een sociaal wijkteam. Voor welke ondersteuning iemand in aanmerking komt, verschilt per gemeente. Er moet altijd een eigen bijdrage betaald worden voor zorg voor volwassenen. De hoogte hiervan verschilt per gemeente.

Voor meer informatie over het aanvragen van een indicatie: Neem contact op met het Cliëntservicebureau van Syndion. In bepaalde gevallen helpen zij ook bij de aanvraag van de indicatie.

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.