Syndion. Doen we samen.

Vrije tijd

Syndion biedt diverse mogelijkheden om het gezin te ondersteunen. In overleg bespreken we welke locaties passend is bij je kind.

Zaterdagopvang – voor thuiswonende kinderen
Op zaterdagen biedt Syndion aan ouders de mogelijkheid om hun kind met een beperking op te vangen. De zaterdagopvang biedt veiligheid, structuur en een gevarieerd aanbod aan leuke activiteiten met andere kinderen. Begeleiders ondersteunen de kinderen naar behoefte, samen met een team van enthousiaste vrijwilligers. 

De zaterdagopvang is voor kinderen/jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking die thuis wonen. Kinderen kunnen van 9.00 – 16.30 uur hier terecht.

SYNza – vanaf 12 jaar
SYNza is voor thuiswonende tieners, jongeren en jong volwassenen met een beperking vanaf 12 jaar. Met elkaar werken we aan zelfstandigheid door bijvoorbeeld een maaltijd klaar te maken of te praten over de toekomst. In het bijzonder ondersteunen we bij het uitbreiden van het sociale netwerk en het onderhouden van deze contacten. Werken aan de weerbaarheid van de cliënten heeft ook onze aandacht. Eén keer in de maand is SYNza geopend op zaterdag van 16.00 tot 20.00 uur.

Gastgezin
Bij Syndion hebben we het uitgangspunt dat kinderen en jongeren met een beperking het beste kunnen opgroeien in het eigen gezin. Om dit voor ouders en kinderen haalbaar te maken helpt Syndion bij het ontlasten van de thuisbasis door gastgezinnen. Een gastgezin biedt opvang en laat het kind meedraaien in het dagelijkse ritme van het gezin, daarbij natuurlijk rekening houdend met de wensen en mogelijkheden van het kind en zijn of haar ouders.

Het aantal keren dat een kind in een gastgezin is verschilt. Dit wisselt van één keer per maand tot wekelijks, of zelfs één of twee dagdelen per week. Vanuit Syndion is er een contactpersoon en ondersteuning voor het gezin. De plaatsing van een kind in een gastgezin gebeurt heel zorgvuldig. De ouders geven aan welke wensen zij hebben en er wordt goed op gelet dat het kind in het gastgezin past. Begeleiders van Syndion ondersteunen de gastgezinnen.

Logeergezin
Ouders met een kind met een beperking hebben soms extra ondersteuning nodig of tijd voor zichzelf of andere gezinsleden. Logeren kan dan een optie zijn. Syndion heeft logeermogelijkheden in het weekend en in de vakanties. Logeren kan in een logeergezin, en beperkt op woonlocaties van Syndion. Er wordt in alle gevallen veel zorg besteed aan het vinden van een goede match. Begeleiders van Syndion ondersteunen de logeergezinnen.

 

Bij het Cliëntservicebureau kun je terecht voor informatie, advies of aanmelding. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur op telefoonnummer 0183-651 155 of via clientservicebureau@syndion.nl.

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.