Syndion. Doen we samen.

Reguliere school

Als je er voor gekozen hebt om je kind naar een reguliere school (basischool of vervolgopleiding) te laten gaan, krijg je natuurlijk te maken met de schoolleiding, de leerkracht en de andere kinderen in de klas. Het is belangrijk dat je kind een leuke schooltijd heeft en zich zo goed mogelijk ontwikkelt. De school is verplicht om jouw kind passend onderwijs te bieden.
Extra ondersteuning voor de leerkracht en voor je kind is heel belangrijk. Syndion heeft begeleiders in dienst die die ondersteuning bieden. Zij helpen je kind in de klas, bijvoorbeeld bij  het leren of bij het maken van contact met de andere kinderen. Hoe het traject er uitziet, verschilt per kind en per school. De ondersteuning wordt op maat gemaakt. Het Cliëntservicebureau kan je hier alles over vertellen.

Bij het Cliëntservicebureau kun je terecht voor informatie, advies of aanmelding. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren (09.00-17.00 uur) op telefoonnummer 0183-651 155 of via clientservicebureau@syndion.nl.