Syndion. Doen we samen.

Onderwijsondersteuning

De Wet op het Passend Onderwijs is een onderdeel van de Jeugdwet. De wet houdt in dat de school waar je je kind aanmeldt de plicht heeft om het een passende onderwijsplek te bieden. Wel mag de school je vragen om bij de aanmelding aan te geven dat  je kind waarschijnlijk extra ondersteuning nodig heeft. Een kind met een beperking hoeft dus niet altijd naar een speciale school. Syndion biedt kinderen ondersteuning in het gewone, reguliere onderwijs, en op speciale scholen.