Syndion. Doen we samen.

Ondersteuning speciaal onderwijs

De Wet op het Passend Onderwijs is een onderdeel van de Jeugdwet. De wet houdt in dat de school waar je je kind aanmeldt de plicht heeft om het een passende onderwijsplek te bieden. Wel mag de school je vragen om bij de aanmelding aan te geven dat  je kind waarschijnlijk extra ondersteuning nodig heeft. Een kind met een beperking hoeft dus niet altijd naar een speciale school. Syndion biedt kinderen ondersteuning in het gewone, reguliere onderwijs, en op speciale scholen.

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.