Syndion. Doen we samen.

Dagbesteding voor kinderen

Kinderdagcentrum (KDC)
Het KDC is een kinderdagcentrum waar dagbehandeling wordt geboden aan kinderen en jongeren met een beperking. We bieden hier een veilige, gestructureerde omgeving waar we methodisch werken aan de ontwikkeling of het in standhouden van vaardigheden. Dit doen we door middel van afwisselende activiteiten: individueel of in groepsverband. We gebruiken daarbij gebaren en maken de dag inzichtelijk door visuele ondersteuning zoals foto’s, pictogrammen of concrete verwijzers. Hierbij sluiten we aan bij het niveau en de belevingswereld van het individuele kind.

Ieder kind of jongere heeft een eigen ondersteuningsplan. Op het KDC streven we ernaar dat ieder kind het beste uit zichzelf haalt. Ook als de ontwikkeling in kleine stapjes verloopt.
In het ondersteuningsplan staan onder andere de beeldvorming en de (behandel) doelen omschreven waaraan gewerkt wordt. Ook gemaakte afspraken met betrekking tot de zorg rondom het kind staan hierin.

Een KDC van Syndion werkt samen met ouders en verzorgers, het netwerk van het kind en een multidisciplinair team (gedragskundige, arts, fysiotherapeut, logopedist en/of ergotherapeut). Bovendien zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om samen te werken met reguliere kinderdagopvang, scholen en andere instanties.

tabel KDC.png

Ondersteuning reguliere basisschool, dagopvang en peuterspeelzaal
Voor kinderen met een beperking geeft de speelzaal, opvang of school in de buurt vaak een vertrouwd gevoel, omdat deze meestal dichtbij huis zijn. Hierdoor kennen de kinderen elkaar vaak al en daarom kan dit een comfortabele optie zijn voor je kind. Het is belangrijk dat er ruimte en begrip is bij de leiding of leerkracht voor de extra ondersteuning die je kind nodig heeft. Syndion heeft begeleiders in dienst die de leerkracht hierin kunnen bijstaan. Zij helpen je kind in de klas, bijvoorbeeld bij het leren of bij het maken van contact met de andere kinderen. Hoe het traject er uitziet, verschilt per kind en per school.

Ondersteuning Speciaal onderwijs
Syndion werkt intensief samen met scholen voor speciaal onderwijs (scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen). Op deze samenwerkingsscholen zijn dagelijks begeleiders van Syndion aanwezig om kinderen en leerkrachten te ondersteunen op het gebied van persoonlijke verzorging en individuele begeleiding. Per kind wordt gekeken hoeveel en welke begeleiding nodig is. Op andere scholen in het werkgebied kan Syndion ook ondersteuning bieden.

Bij het Cliëntservicebureau kun je terecht voor informatie, advies of aanmelding. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur op telefoonnummer 0183-651 155 of via clientservicebureau@syndion.nl.

We gebruiken cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website. Naast deze elementaire cookies zetten we analytische cookies in voor het verzamelen van statistieken zodat we onze website kunnen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.