Zeggenschap. Verbindend. Maatwerk met lef!

Maatschappelijke stage

Leerlingen van het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO) zijn welkom om hun maatschappelijke stage bij Syndion te lopen. Je kunt op verschillende locaties terecht.  Bijvoorbeeld in een woonvoorziening, een kinderdagverblijf of een dagbestedingproject (een winkel, werkplaats, atelier e.d.). Voor de maatschappelijke stage krijg je geen stagevergoeding. Je valt wel onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering van Syndion.

Bel voor algemene vragen over werken bij Syndion met onze afdeling HRM, telefoonnummer 0183-791 135, of stuur een e-mail naar hrm@syndion.nl.