Skip Navigation Links
www.syndion.nl > over Syndion > Ondersteuning
Ondersteuning

Mensen met een handicap hebben recht op een betekenisvolle plaats in de samenleving, op wederkerige contacten met anderen en op het behoud of de opbouw van een netwerk van relaties met familie, vrienden en kennissen.

 

Wat

 

Syndion ondersteunt mensen met een handicap zodat zij, met een goede kwaliteit van leven, gelijkwaardig burger kunnen zijn. Voor de een ligt de nadruk meer op verzorging, voor de ander meer op meedoen in de samenleving en erbij horen.

 

Waar

 

Syndion werkt in de Drechtsteden, de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, het Land van Heusden en Altena, de Betuwe en Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal.

 

Bekijk hier het werkgebied

 

Voor wie

 

Onze ondersteuning richt zich op kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met uiteenlopende handicaps:

 

 • Verstandelijke handicap
 • Lichamelijke handicap
 • Meervoudige handicap
 • Niet-aangeboren hersenletsel
 • Autisme of een aan autisme verwante contactstoornis

 

Ondersteuning 

 

De vraag van de cliënt is bepalend voor ons aanbod, dat daarom ruim en gevarieerd is. Globaal biedt Syndion diensten op de volgende gebieden:

 

 • Ondersteuning in de thuissituatie
 • Ondersteuning in onderwijs
 • Logeren en tijdelijke opvang
 • Dagbesteding
 • (Begeleid) wonen
 • (Begeleid) werken
 • Vrijetijdsbesteding

 

 

 

 

  Commerciële projecten
van Syndion:
Ondersteuning: